Deltagarmaterial

https://horselhusk.se/pdf/Saker-i-Samtalet-HUSK-Deltagarmaterial.pdf

Handledarmaterial

https://horselhusk.se/pdf/Saker-i-Samtalet-HUSK-Handledarutbildning.pdf

Litteraturlista – Handledarmaterial

https://horselhusk.se/pdf/Litteraturlista-Handledarmaterial.pdf

Fördjupning: Länklista

https://horselhusk.se/pdf/Lanklista.pdf

Fördjupning: Fakta Hörsel

https://horselhusk.se/pdf/Fakta_Horsel.pdf

Hur kan jag som har en hörselnedsättning utveckla min förmåga att skapa en god kontakt med människor i nya miljöer? Skulle jag kunna bli säkrare i olika sociala situationer genom att lära mig att använda ett mer pedagogiskt förhållningssätt till ”den andre”? Hur kan jag förklara vad min hörselskada betyder och ge tips och stöd så att min samtalspartner kan underlätta för mig när vi samtalar? Det är frågor som vi ska arbeta med i den här studiecirkeln.

Har man en hörselnedsättning använder man sig vanligtvis både av tekniska hjälpmedel och olika strategier för att kunna klara samtal så bra som möjligt. Man sätter sig i rummet så att man har ljus på den som pratar och att man kan avläsa bra den andre, man kanske försöker minska störande ljud etc. Ändå händer det att det blir missar i samtalent eller att både du och den andre blir otålig eller osäker.

Att ha en hörselnedsättning innebär att man hela tiden måste hitta sätt att möta utmaningar. Det händer kanske också att man ger upp och inte utsätter sig för situationer som man vet kan bli jobbiga. Man undviker kanske att ta kontakt med andra eller avstår från att gå på en fest för att man helt enkelt blir för trött, är rädd för att göra bort sig, eller känner att man inte hinner med när de andra pratar.

I det här programmet kommer vi att i stor utsträckning koncentrera oss på ”den andre”, det vill säga samtalspartnern och ta upp frågan hur du kan underlätta för hen så att samtalet fungerar och båda känner sig säkra.

Det kan verka konstigt att du ska behöva ta ansvar för den andre. Men en sak är viktigt att komma ihåg. Det är du som är experten och som vet hur du bäst kan uppfatta vad som sägs. Genom att berätta för och hjälpa den andre kan du själv få ut mer av både samtalet och samvaron med andra.

Det är inte alltid så lätt för den som hör bra att umgås med en person med hörselnedsättning och man kan känna sig både dum och blyg eller kanske till och med förolämpad när man till exempel inte får svar. Det kan du hjälpa den andre att slippa. En viktig sak är också att du själv blir mindre trött om du inte hela tiden behöver vara så koncentrerad på att höra. Man kan säga att underlätta för den andre är en av alla de strategier man kan utnyttja. Du kan också på så sätt få en bättre kontroll över samtalet.