Hur hörs det?

Ett informationsmaterial från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Producerat av MediaKuben AB.

Det kan ibland vara svårt att beskriva för någon annan vad som kan bli besvärligt när man har en hörselnedsättning, speciellt om man alltid hört som man hör och inte vet vad skillnaden är jämfört med någon som har fullgod hörsel. Genom att ta hjälp av detta material kan man lättare få andras förståelse för vad man eventuellt missar beroende på vilken hörselnedsättning man har och vilken ljudmiljö man befinner sig i.