Gratiskurs – Lär dig om DORA-modellen

Anmäl dig till Säker i Samtalet – HUSK gratiskurs

Textad version av detta filmklipp  kan du se på Youtube (kom ihåg att aktivera textning om du tittar på mobilen)

GRATISKURS Säker i Samtalet – HUSK Gratiskurs

Påverka din situation genom empowerment.

Många undviker att be om hjälp i skolan

Studiematerialet på denna webbsida är ursprungligen tänkt att användas som material i en studiecirkel med unga människor med hörselnedsättning men naturligtvis kan man också använda det på andra sätt. Läs mer om kursen Säker i samtalet – HUSK Handledarutbildning

Vi behöver bli fler handledare

Anmäl dig till Säker i Samtalet – HUSK Handledarutbildning

Gratiskurs – Lär dig om DORA-modellen

Anmäl dig till Säker i Samtalet – HUSK gratiskurs

HANDLEDARUTBILDNING Säker i Samtalet – HUSK Handledarutbildning

Tyst i klassen- om ljudmiljö i skolan

Denna film är gjord av hörselpedagogerna Johanna Kylin och Jakob Hansson, Barn- och elevhälsa, Uppsala kommun. Den är gjord i syfte att sprida kunskap om hur ljudmiljön påverkar lärande och minne samt väcka idéer om hur man kan påverka och anpassa ljudmiljön. 
Hörselpedagogerna utgår från forskning inom området samt egna och andras erfarenheter när de ger förslag på lämpliga och genomförbara förbättringar – för varje lärmiljö och klassrum.

Ljudutjämningssystem

Här kan du se två webinar som Johanna Kylin deltagit i. I den översta filmen kan man höra mer om ljudutjämningssystem (25 feb -21). I understa filmen berättar Johanna om ny forskning. (22 april -22)

Referenser

avatar_kvinna

Birgitta Autere

Special sjukskötare, Rehabiliteringshandledare på HUS hörcentral

” Fina verktyg som hjälper en att förstå att en kan påverka det som händer i ens liv. “

avatar_kvinna

Susann

Webbutvecklare

” Fantastiskt verktyg även för hörande. Har hjälp mig mycket med sina enkla lösningar på svåra problem. “

avatar_man

Fredrik

Lärare

Få information från oss

Få information från oss

Registrera din epost för att få information när något händer.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.