Gratiskurs – Lär dig om DORA-modellen

Anmäl dig till Säker i Samtalet – HUSK gratiskurs

Textad version av detta filmklipp  kan du se på Youtube (kom ihåg att aktivera textning om du tittar på mobilen)

Om HUSK-materialet

Utgångspunkten för konceptet att bli ”Säker i Samtalet” genom programmet/utbildningen HUSK är forskning kring Empowerment – att själv ta makten över sin egen situation och att med självförtroende och självkännedom kunna vara handlingskraftig. Empowerment har en central funktion för materialets utformning och är den inställning/approach du bör ha när du arbetar med HUSK.  Personen med hörselnedsättning ska själv bli stark och kunnig för att kunna handleda sin omgivning på ett säkert och tydligt sätt. Läs mer om HUSK (.pdf. Öppnar Nytt fönster) 

GRATISKURS Säker i Samtalet – HUSK Gratiskurs

Påverka din situation genom empowerment.

Många undviker att be om hjälp i skolan

Studiematerialet på denna webbsida är ursprungligen tänkt att användas som material i en studiecirkel med unga människor med hörselnedsättning men naturligtvis kan man också använda det på andra sätt. Läs mer om kursen Säker i samtalet – HUSK Handledarutbildning

Vi behöver bli fler handledare

Anmäl dig till Säker i Samtalet – HUSK Handledarutbildning

Gratiskurs – Lär dig om DORA-modellen

Anmäl dig till Säker i Samtalet – HUSK gratiskurs

HANDLEDARUTBILDNING Säker i Samtalet – HUSK Handledarutbildning

Skolans fysiska lärmiljö

Uppsala kommuns syn- och hörselpedagoger delar med sig av sina tips och tankar om fysisk lärmiljö. Klicka på länken nedan för att komma till deras material på Pedagog Uppsala.
 

Tyst i klassen- om ljudmiljö i skolan

Denna film är gjord av hörselpedagogerna Johanna Kylin och Jakob Hansson, Barn- och elevhälsa, Uppsala kommun. Den är gjord i syfte att sprida kunskap om hur ljudmiljön påverkar lärande och minne samt väcka idéer om hur man kan påverka och anpassa ljudmiljön. 
Hörselpedagogerna utgår från forskning inom området samt egna och andras erfarenheter när de ger förslag på lämpliga och genomförbara förbättringar – för varje lärmiljö och klassrum.

Ljudutjämningssystem

Här kan du se två webinar som Johanna Kylin deltagit i. I den översta filmen kan man höra mer om ljudutjämningssystem (25 feb -21). I understa filmen berättar Johanna om ny forskning. (22 april -22)

Hörselnedsättning och framtida arbetsliv

Johanna Kylin föreläste under under Jobba Frisk´s 8:e webbinarium. Johanna berättade om det som är viktigt att tänka på både i utbildning och kommande arbete. Föredraget hölls för enheten Arbets- och Miljömedicin på Akademiska i Uppsala och det sändes live i hela Sverige.

PDF med föreläsningsbilderna finns här ReadSpeaker (länk).

" Fina verktyg som hjälper en att förstå att en kan påverka det som händer i ens liv. "

Susann

Webbutvecklare
avatar_kvinna
"Fantastiskt verktyg även för hörande. Har hjälp mig mycket med sina enkla lösningar på svåra problem."

Fredrik

Lärare
avatar_man

Få information från oss

[mailpoet_form id=”1″]