Många undviker att be om hjälp i skolan

Studiematerialet på denna webbsida är ursprungligen tänkt att användas som material i en studiecirkel med unga människor med hörselnedsättning men naturligtvis kan man också använda det på andra sätt.

Läs mer om oss och om studiematerialet

Vi behöver bli fler handledare

Anmäl dig till kursen Säker i samtalet

HANDLEDARUTBILDNING

Anmäl dig nu!

Tyst i klassen- om ljudmiljö i skolan

Denna film är gjord av Uppsala kommuns Centrala elevhälsas hörselpedagoger, Johanna Kylin och Jakob Hansson. Den är gjord i syfte att sprida kunskap om hur ljudmiljön påverkar lärande och minne. Den kan också ge kunskaper om och erfarenheter av hur man kan påverka och anpassa ljudmiljön. Hörselpedagogerna utgår från forskning inom området samt egna och andras erfarenheter när de ger förslag på lämpliga och genomförbara förbättringar – för varje lärmiljö och klassrum.

Anmäl dig till kursen Säker i samtalet

Referenser

” Redogörelse för hörselskadade ungdomars skolning i Svenskfinland via distansmöten i januari-maj 2021. Ett koncept som fungerar bra på distans. Läs mer

avatar_kvinna

Birgitta Autere

Special sjukskötare, Rehabiliteringshandledare på HUS hörcentral

” Fina verktyg som hjälper en att förstå att en kan påverka det som händer i ens liv. “

avatar_kvinna

Susann

Fotograf

” Fantastiskt verktyg även för hörande. Har hjälp mig mycket med sina enkla lösningar på svåra problem. “

avatar_man

Fredrik

Webbdesigner

Prenumerera

Få nyheter från oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera dig för att få epost när utbildningar startar.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.