Här har vi samlat ett antal verktyg som kan vara till nytta om du vill testa din hörsel eller läsa mer om hörsel.

  • Hur hörs det? är ett informationsmaterial från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten), producerat av MediaKuben AB, som hjälper till att ge hörande en uppfattning om hur det kan vara att ha olika grad av hörselnedsättning.
  • Hör-1.2 är ett program som hjälper dig att få en uppfattning om hur du hör under olika omständigheter (med och utan hörapparat).
  • Så kan det låta för en person med hörselnedsättning. Här får du höra några 45 sekunder långa sekvenser med exempel på hur det kan låta för någon som har en hörselskada.
  • Hörselboken är information och stödmaterial kring hörselnedsättning som har sammanställts av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
  • Länkar till fler verktyg