Till vilka vänder sig Säker i Samtalet?

Till dig som har nedsatt hörsel

Har man en hörselskada måste hela tiden vara beredd att möta nya utmaningar. Ett störande ljud som knappt uppfattas av andra kan göra att du helt missar det som sägs. Någon som håller för munnen när den pratar eller vänd bort gör också att du får svårt att uppfatta ord. Det är svårt att ständigt fråga om att vara rädd för att svara “fel” eller helt enkelt inte svara alls.

Hur kan jag utveckla min förmåga att skapa ett bra förhållande med människor i nya miljöer?

Skulle jag kunna bli säkrare i olika sociala situationer genom att lära mig att använda en mer pedagogisk förhållningssätt till “den andra”? Hur kan jag förklara vad mina hörselskador innebär och ge tips och support så att min konversationspartner kan hjälpa mig när vi pratar? Det är frågor som vi arbetar med i den här utbildningen. Är du intresserad av att delta i en utbildning hör av dig till hörselvården.

När du ökar dina kunskaper om din hörselskada och sedan tränar att hantera andra kommer du att kunna skapa en säkrare samtalssituation

Det kan vara konstigt att du måste ta ansvar för den andra. Men en sak är viktigt att komma ihåg. Det är du som vet hur du bäst kan uppfatta vad som sägs och det är du som kan hjälpa din omgivning i samtalet. Genom att öka dina kunskaper om din hörselskada och sedan träna på att hantera andra kommer du att kunna skapa en säkrare samtalsituation. Du blir “experten”!

Till dig som arbetar i hörselvården eller i skolan!

Programmet Hörselskadade Utvecklar Säker Kommunikation (HUSK) ger dig konkreta verktyg att använda i ditt habiliterings/rehabiliteringsarbete. Programmet är indelat i tio träffar och behandlar hur dina patienter/elever kan relatera till olika sociala situationer för att få bättre kontroll över situationen. Till varje träff finns en kort film och programmet innehåller också andra hjälpmedel som ökar förståelsen och kunskapen hos och om dina patienter/elever. Programmet är mycket flexibelt och kan användas i sin helhet eller i delar anpassade till situationen.

Är du intresserad av att delta i en handledarutbildning? Hör av dig till johannakylin@gmail.com

Till dig inom hörselvården eller skolan som genomgått handledarutbildningen!

Nu finns allt utbildningsmaterial samlat på denna hemsida. Du kan nå det genom att logga in efter genomförd utbildning.