Så kan det låta för en person med hörselnedsättning

Nedan kan du höra några 45 sekunder långa sekvenser med exempel på hur det kan låta för någon som har en hörselskada.

Below you can hear a few 45 second sequences with examples of how it may sound for someone who has an ear injury.

Ytterligare instruktioner

Referensspåret utan förvrängning av ljudet

Bullerskada eller normalt åldrande

Bullerskada eller normalt åldrande kombinerat med ljudöverkänslighet.

Rak hörselnedsättning

Rak hörselnedsättning kombinerad med ljudöverkänslighet

Hörselnedsättning en bas-nedsättning

Hörselnedsättning en bas-nedsättning kombinerad med ljudöverkänslighet