Säker i Samtalet – Upplägg online handledarutbildning

Deltagarmaterialet är uppdelat i 10 avsnitt som är tänkt att användas på en träff vardera. Varje träff tar ca 1,5 h att gå igenom med en grupp – mer eller mindre tid kan gå åt beroende på gruppens storlek, pratlust och om man lägger in fikapaus. Materialet finns som fil att skriva ut till dina kursdeltagare.

Handledarmaterialet är uppdelat i en lektion per träff och varje lektion online innehåller det material du behöver ta del av (fet stilat i studiehandledningen) och extra fördjupningsmaterial (vanlig text i studiehandledningen) som du kan ha nytta av.

Först i varje avsnitt i handledarmaterialets studiehandledning finns ett förslag till innehåll för träffen och lämpliga hemuppgifter samt vad deltagarna minst bör få veta om nästa träff. Sedan finns hänvisning till material för handledaren att ta del av och använda till denna träff. Därefter finns med kursiv stil de ursprungliga texterna i materialet som riktar sig till handledaren. Sist i varje avsnitt finns det ursprungliga material som riktar sig till dina deltagarna och som också ingår i det deltagarmaterial du kan skriva ut till dina kursdeltagare.

Du som handledare arbetar med materialet genom att läsa studiehandledningen för träffen, dra ut listan med tidsangivelser för avsnitt i filmerna, titta på filmen och gör samtidigt egna anteckningar på ”tidslistan” om var du vill kommentera något speciellt när dina kursdeltagare tittar på filmen, var du vill göra uppehåll för diskussion o s v.  Du går igenom allt material och funderar kring frågeställningar och uppgifter för att avgöra hur du vill använda materialet och vilka delar du vill fokusera på för just din grupp.

För att du lättare ska kunna planera tidsåtgången för dig att ta till dig materialet finns antal sidor för dokument och antal minuter för filmer angivet. Det material som är knutet till de olika träffarna är olika omfattande, så du kan behöva mer tid för att ta del av materialet till några av lektionerna.

Materialet är genomtänkt och har en röd tråd i sin uppbyggnad för att användas som ett helt paket, men du kan också använda delar av det på olika sätt, till olika mottagare och i olika verksamheter. Det går alltså att som kursledare skapa sig en helhet genom att ta del av både handledarmaterial och deltagarmaterial och sedan med bakgrund i detta använda sig av egna dokument och bilder med gruppen i diskussioner kring filmerna.

För att få ut mesta möjliga av den gedigna forskning som ligger bakom materialet krävs dock att du är välbekant med hela innehållet så mitt råd är att du tar gott om tid på dig att gå igenom allt tillgängligt material i denna utbildning – ge gärna dig själv minst ett par, tre timmar per lektion i genomsnitt för att läsa, titta, lyssna, reflektera och planera.

Lycka till! 😊

Johanna Kylin, hörselpedagog
070-699 62 47
johannakylin@gmail.com
www.aichavitalis.com