Fördjupningar

Borg forskningsresultat

https://horselhusk.se/pdf/Borg_forskningsresultat.pdf

Fakta Hörsel

https://horselhusk.se/pdf/Fakta_Horsel.pdf

Frågor och svar om Råda-budskap

https://horselhusk.se/pdf/Fragor-och-svar-om-Rada-budskap.pdf

Hjälp en blind

https://horselhusk.se/pdf/Hjalp-en-blind-(MartinAndersson).pdf

Med orden som hjälpmedel

https://horselhusk.se/pdf/Med-orden-som-hjalpmedel-(MartinAndersson).pdf

Referenslista Med orden som medel

https://horselhusk.se/pdf/Referenslista-Med-orden-som-medel.pdf

Fördjupningar film

Vad kan man göra för att underlätta samtalet?

 

Doramodellen

 

Bernemodellen

 

Plan – Do – Check – Act

 

Om ljud

Vad är ljud?

 

Buller och brus

 

Olika toner

 

Audiogram

 

Om hörseln och hörselskador

Hur fungerar hörseln?

 

Vad beror en hörselskada på?

 

Problem med hörselskador

 

Hörselnedsättning

 

Hjälpmedel

Hörhjälpmedel, ny teknik underlättar

Förhindra hörselskador