Hur hörs det?

Ett informationsmaterial från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Producerat av MediaKuben AB.

Ungdomarna med hörselnedsättning kan ibland ha svårt att beskriva för någon annan vad som kan bli besvärligt för dem eftersom de oftast alltid hört som de hör och inte vet vad skillnaden är för en som har fullgod hörsel. Genom att ta hjälp av detta material kan de lättare få andras förståelse för vad det är de missar beroende på vilken ljudmiljö de befinner sig i.