Så kan det låta för en hörselskadad

Below you can hear a few 45 second sequences (in two different phases), with examples of how it may sound for someone who has an ear injury.

  Ytterligare instruktioner 

  Referensspåret utan förvrängning av ljudet

 Bullerskada eller normalt åldrande

 Bullerskada eller normalt åldrande kombinerat med ljudöverkänslighet

 Rak hörselnedsättning

 Rak hörselnedsättning kombinerat med ljudöverkänslighet

 Hörselnedsättning en bas-nedsättning

 Hörselnedsättning en bas-nedsättning kombinerad med ljudöverkänslighet

 

Ytterligare instruktioner (.aiff) »

Referensspår utan förvrängning av ljudet (.aiff) »

Bullerskada eller normalt åldrande (.aiff) »

Bullerskada eller normalt åldrande kombinerat med ljudöverkänslighet (.aiff) »

Rak hörselnedsättning (.aiff) »

Rak hörselnedsättning kombinerad med ljudöverkänslighet (.aiff) »

Hörselnedsättning en bas-nedsättning (.aiff) »

Hörselnedsättning en bas-nedsättning kombinerad med ljudöverkänslighet (.aiff) »