Så kan det låta för en hörselskadad

Nedan kan du höra några 45 sekunderssekvenser (i två olika fomat) med exempel på hur det kan låta för den som har en hörselskada.

  Ytterligare instruktioner 

  Referensspåret utan förvrängning av ljudet

 Bullerskada eller normalt åldrande

 Bullerskada eller normalt åldrande kombinerad med ljudöverkänslighet

 Rak hörselnedsättning

 Rak hörselnedsättning kombinerad med ljudöverkänslighet

 Hörselnedsättning en bas-nedsättning

 Hörselnedsättning en bas-nedsättning kombinerad med ljudöverkänslighet

 

Ytterligare instruktioner (.aiff)»

Referensspåret utan förvrängning av ljudet (.aiff)»

Bullerskada eller normalt åldrande (.aiff) »

Bullerskada eller normalt åldrande kombinerad med ljudöverkänslighet (.aiff) »

Rak hörselnedsättning (.aiff) »

Rak hörselnedsättning kombinerad med ljudöverkänslighet (.aiff) »

Hörselnedsättning en bas-nedsättning (.aiff) »

Hörselnedsättning en bas-nedsättning kombinerad med ljudöverkänslighet (.aiff) »