Hörselboken

Hörselboken handlar om hörselkunskap. Den är en handledning att använda som stöd i det pedagogiska arbetet med barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning.

Hörselboken var från början en tryckt produkt. Sedan 2001 är boken omgjord till en webbaserad produkt, tillgänglig för alla. Att Hörselboken finns på webben gör det möjligt att revidera och utveckla den kontinuerligt.
Hörselboken revideras och utvecklas kontinuerligt. Redaktionen består av Carin Norman, Mats Nordén, Josefin Högberg, Anna Lindqvist och Håkan Bergkvist.

Ansvarig utgivare
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Läs mer här >>