Samtidigt som man tittar på filmen kan man göra anteckningar i dokumentet för att minnas var i filmen man vill ta upp en speciell fråga eller göra avbrott för diskussion.

Tidsangivelser för samtliga filmer med register: https://horselhusk.se/pdf/Film-Alla-avsnitt-med-register.pdf 

Träff 1 – Uppstart

https://horselhusk.se/pdf/Film-7-med-register.pdf

Träff 2 – Att höra eller inte höra

https://horselhusk.se/pdf/Film1-del-2-med-register.pdf

Träff 3 – Min hörsel

https://horselhusk.se/pdf/Film2-med-register.pdf

Träff 4 – Vad vet andra

https://horselhusk.se/pdf/Film1-del-1-med-register.pdf

Träff 5 – Att handleda

https://horselhusk.se/pdf/Film-3-med-register.pdf

Träff 6 – Roller i kommunikationen

https://horselhusk.se/pdf/Film-4-med-register.pdf

Träff 7 – Rådabudskap: Med orden som medel

Träff 8 – KARD/DORA-modellen

https://horselhusk.se/pdf/Film-5-med-register.pdf

Träff 9 – Projektplanering

https://horselhusk.se/pdf/Film-6-med-register.pdf

Träff 10 – Utvärdering