avatar_kvinna

Birgitta Autere

Special sjukskötare, Rehabiliteringshandledare på HUS hörcentral

” Redogörelse för hörselskadade ungdomars skolning i Svenskfinland via distansmöten i januari-maj 2021. Ett koncept som fungerar bra på distans. Läs mer