Klicka här för att komma till Med Orden som medel

Denna webbplats är gjord för dig med nedsatt hörsel och dina kompisar.
Du får lära dig mera om en samtalsmetod och att använda “orden som medel “ i en konversation. Samtalsmetoden kallas Rådabuskap.

Det kan verka svårt att ändra en annan individs inställning till dig bara genom vilka ord du använder men det kan vara just denna lilla skillnad som kan förändra helhetsintrycket.

Genom att ändra några ord, som gör liten skillnad för den som säger orden, kan den andre uppfatta dig som betydligt mer empatisk.

Samtalsmetoden ‘Rådabudskap’ kan användas av både dig med en hörselskada och dig som är hörande.

Så här använder du sidorna om du har en hörselskada

Denna webbplats är en del i projektet: “Ungdomar med hörselskada – inträde i livet efter gymnasieskolan (husk)” och är framtagen av Alséns forskningsinstitut.

HUSK-projektets mål är att ta fram redskap som ska stärka dig med en hörselskada. Ett av dessa redskap är Rådabudskapet som alltså är temat för dessa sidor.

Tanken är att du ska kunna använda sidorna på två olika sätt. För det första ska du själv kunna ta del av och träna rådabudskapet. Då kommer du att känna dig säkrare när du ska förklara för andra hur de bäst kan underlätta för dig. För det andra ska du kunna använda sidorna som ett hjälpmedel när du handleder andra. Du ska också kunna hänvisa personer direkt till sidorna. På det sättet har du möjlighet att ge dem konkreta tips om hur de kan skaffa sig mer kunskap.

Vad innehåller sidorna

Det finns information om vad ett rådabudskap är för någonting och om i vilka situationer du kan ha nytta av det. Det finns vidare konkreta övningar och exempel som du kan använda om du vill lära dig att använda rådabudskapet.

Informationsnivåer

Informationen är presenterad på tre nivåer.

Första nivån är till för dig som vill ha en översiktlig genomgång om vad rådabudskapet är.

Andra nivån är till för dig som vill lära dig att använda rådabudskapet på egen hand, här finns exempel, övningar och fördjupningar.

Tredje nivån är till för dig som vill förstå teorin bakom rådabudskapet, här finns teoretiska fördjupningar och referenser till den litteratur som ligger till grund för innehållet på sidorna.

Så här använder du sidorna om du är hörande

Denna webbplats är en del i projektet: “Ungdomar med hörselskada – inträde i livet efter gymnasieskolan (husk)” och är framtagen av Alséns forskningsinstitut.

HUSK-projektets mål är att ta fram verktyg som ska stärka personer med en hörselskada i dess vardag.

Ett av dessa verktyg är Rådabudskapet som är temat för webbplatsen.

Rådabudskapet är ett kommunikationsverktyg som ska minska eventuella problem förknippade med hur man formulerar sig kring en persons hörselskada. En av styrkorna med rådabudskapet är att det bygger på allmängiltig kunskap, vilket gör att det både kan användas av dig som hörande och av personen med hörselskadan, vilket gör att det finns stora vinster med att båda parter tar del av kunskapen.

Vad innehåller sidorna

Det finns information om vad ett rådabudskap är för någonting och om situationer där du kan ha nytta av det. Det finns vidare konkreta övningar och exempel som du kan använda om du vill lära dig att använda rådabudskapet.

Informationsnivåer

Informationen är presenterad på tre nivåer.

Första nivån är till för dig som vill ha en översiktlig genomgång om vad rådabudskapet är.

Andra nivån är till för dig som vill lära dig att använda rådabudskapet på egen hand, här finns exempel, övningar och fördjupningar.

Tredje nivån är till för dig som vill förstå teorin bakom rådabudskapet, här finns teoretiska fördjupningar och referenser till den litteratur som ligger till grund för innehållet på sidorna.

< < Menyn till vänster innehåller webbplatsens delar. Varje del har flera nivåer.