Programmet HUSK används inom flera kliniker runt om i landet.

Är du intresserad att delta i en utbildning kan du ta kontakt med din hörselklinik eller med oss som gjort programmet. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Om oss.