Borg Forskningsresultat

Living with Disability – Counseling of Partners in Social Networks
Erik Borg Audiological Research Centre, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden
Birgitta Borg Audiological Research Centre, Örebro University Hospital, Örebro Sweden

https://horselhusk.se/pdf/Borg-forskningsresultat.pdf

Hjälp en blind

En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende av Martin Andersson.

https://horselhusk.se/pdf/Hjalp-en-blind-(MartinAndersson).pdf

I den åldern jag är nu

I den åldern jag är i nu, så vill man helst vara som alla andra, och då vill man ju inte höra dåligt”- Kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med ungdomar som har mild hörselnedsättning. Audiologiutbildningen, Lund, 2018 (53 sid) av Aleksandra Stojanovska & Iris Elmazoska. Om hörselmedvetenhet och mående.

https://horselhusk.se/pdf/I-den-aldern-jag-ar-nu-(om-horselmedvetenhet-och-maende)-Stojanovska_Alexandra_Elmazoska_Iris_AUDM81_VT.pdf