Avsnitt ur filmerna med register

Filmerna öppnas i ett nytt fönster. Maila gärna info@rickan.se och berätta om någon länk leder fel.

Film 1

0,00: fotbollsscen 1

1.36: fikarum ÖU Konferencier talar om att dom sitter där och vi sitter här” Segregation.

2,40: “tre kategorier människor… och dom dumma”

4.25: discodans med hög musik på kåren. Berätta om sin hörselnedsättning

5.23: pojken och flickan går ut och båda funderar på att samtala om pojkens (förmodade) hörselnedsättning

6.05: Oskar om att berätta

6.20: Anna om att berätta

6.28: Esther om att berätta

6.29: Lisa om att berätta

6.45: Bo “det är uppenbart”

6.46: C-M om att berätta

7.17: Sanne om att berätta när man söker sommarjobb

8.0: Erik talar om hörselnedsättning och hörsel

8.43: teckning av fågeln och hörselsignaler, hårceller, otiter

9.40: teckning. Scen på tåget, bete sig som vanligt

10 26: Erik i ekofria rummet. Mer om hörsel och ljud.

13.40: festscenen i köket, Humoristiska föreningen. Tjejen hör inget  – gör inget.

 

Film 2

0.15                 humoristiska föreningen. Samma scen. Hör inget – gör inget

0.50                 konferencierns kommentar

1.10                 TV-scen Lotto. Vardagsirritation pga att man inte hör

1.50                 konf kommentar: välvilja i botten

2.0                    Sanna berättar om att hon fick för lågt betyg för läraren tyckte hon frågade om hela tiden.

2.30                 C-M beskriver sina svårigheter

2.55                 Oskar berättar om sin bror som hela tiden återupptäcker att Oskar hör dåligt

3.38                 Anna: irriterad på höga ljud

4.10                  Esther: missförstånd

4.30                  Malin: På disko hör alla lika illa. Spänner sig ofta och är nervös för att inte uppfatta.

5.0                     Erik talar om två typer av konsekvenser an hörselnedsättning: ljuden blir svaga och otydliga. Sociala samvaron påverkas, irritation…

6.18                  Oskar: Jag har blivit retad för allting, bruna ögon…

6.28                  teckning: Cowboy med dålig riktningshörsel och häst.

6.40           Hör-1, ljudlabbet. Riktningshörsel

8.32           teckning, lyssnar på sport i radion. Hör när han vill. Höra och lyssna.

9.17           Erik om ljud, akustik

10.25         konf. Tal och brus.

10.47         Christina. Audiogrammet, olika typer av hörselskador.

11.27         teckning. Militär och kanonbuller.

11.51         konf: Alla har problem om bullret är tillräckligt starkt.

12.00         Erik. Hårcellsskador

12.30         Sanna: Svårt höra när hon gick integrerad.

CM: svårt höra när TVn är på eller fler talar samtidigt.

Anna: gick inte att höra när hon arbetade på förskolan. Var på helspänn. Vidareutbildade sig och är nu chef för mest män, som hon hör rel. bra.

14.25         humoristiska föreningen. Illustration hur ljudet kan låta i tjejens öron.

 

Film 3

0.10            handledning, illustrerat av en scen där en liten flicka hjälps in i en grupp på skolgården. Hon leds vid handen.

1.10            konf talar om handledning.

1.25            humoristiska föreningen. Samma scen, med starkt ljud 

1.50            konf: de andra behöver kunskap för att kunna ta hänsyn

2.33            klassrumsscen. Läraren når inte eleverna, fångar inte deras intresse.

3.10            fotbollsträning. Skillnaden mellan undervisning och handledning illustreras.

4.02            tecknat: pojken som frågar vad klockan är.

4.16            Sanne: om problem

4.56            konf: andra vill hjälpa

5.12            tecknat: handledning av prao i bukkirutgi.

5.40            konf: Nedsatt hörsel kan göra de vardagligaste situationer besvärliga (fika påÖU)

6.25            Oskar: Vad är att höra normalt? Har aldrig gjort det.

Sanne: Om pappas tjej som inte förstår att vi inte hör lika bra som henne.

Ester: Jobbigt som integrerad på högstadiet. Bättre nu på RGH.

Bo: Man löser problemen tillsammans.

Oskar: Några var dumma.

8.55             Christina: grundinfo om hörapparater.

11.00           humoristiska föreningen, visar hur ljuden låter för den hörselskadade

11.30           Erik: Basalt om störningsljud och hörselskada. Kan te sig som nyckfullhet.

12.10           konf: olika typer av ljud. Hur man talar, Hålla för munnen.

13.02           Bo och barnbarn: Hur gör ni? Talar tydligt.

 

Film 4

0.10            humoristiska föreningen: tjejen blir arg (samma scen igen)

1.20            konf kommentar: man måsta hitta bättre sätt att umgås.

1,41            fikascen på ÖU: diskuterar tobak och har svårt att inte bli arga.(intro till Berne).

2.50            Birgitta: Grundläggande om Berne.

3.40            Oskar, Sanne, Esther: om irritation.

4.28            Oskar: klassresan till Göteborg, hotellrabatt.

4.46            svårt vara lärare. De kan inte sätta sig ini vår situation som hörselskadade.

5.15            tecknat: Berne-roller. Gulliplutt o pussgurka.

6.09            filmscen: strykning. Berne

7.02            Birgitta fortsätter om Berne.

7.35            Esther: Känner krav att prestera, inte avvika.

8.10            Lisa: Man får inte ha ett “tycka synd om” – tänkande.

8.36            Bo: Humorperspektivet. Händelse på motortävling. ”Halv tre”.

9.25            konf.

9.33            tecknat: Kassörska som tänker på något tråkigt.

9.53            missförstånd skapar onödiga konflikter. Skapa avslappnad samtalsmiljö.

10.35          fikat på ÖU: Med lite Berne – vuxenroll  så blir de sams.

11.45          konf: kommentarer.

 

Film 5

0.15            fotbollsscenen version 2. DORA. Föräldrarna har agerat offensivt.

1.01            konf. Adams föräldrar….

1.14            tjejen på festen ringer och diskuterar placering

2.10            konf. Planera. DORA

2.42            Birgitta. DORA

3.20            Sanna

3.30            Birgitta berättar mera om DORA-modellen

4.20            Sanna. Flyttade 100 mil hemifrån. Inte så lätt få kontakt ”Hej, vem är du?”

4.52            Birgitta. Lätt tappa självförtroendet om man har en hörselskada.

5.39            Birgitta: handleda.

5.40            scener ur filmen ”Sanning och konsekvens”

Två personer söker arbete med olika strategier belyst i ett DORA-perspektiv.

8.20            konf: kommentarer.

8.40            ”sanning och konsekvens”. Tjej som söker arbete på Trafikregistret.Reagerare defensivt och senare offensivt.

11.54          tjejens egna kommentarer.

12.39          konf sammanfattar Berne och DORA.

 

Film 6

0.15            tecknat. Turisten som besöker Costa vad Det Costa Vill och meddelar att han hör dåligt. Bemöts positivt av värden som genast erbjuder det bullriga rummet mot gatan. (DORA).

0.35            konf. Om planer och drömmar. Hörselskadan inget hinder (??)

1.46            Ann om sina drömmar.

2.10            pojken och flickan efter dansen igen.

2.34            Sanne: måste ha ljus för att kunna höra. Knepigt vid romantiska tillfällen.

3.30            Malin: projektarbete för 2:orna on att leva med hörselnedsättning.

4.00            Anna. Omskolade sig till chef. Talar ofta inte om att hon är hsk vid första mötet om hon inte känner att det behövs.

5.00            Oskar

5.10            Bo och barnbarn.

5.43            konf: Projektarbetsmodellen (tecknad): Plan –do –check – act.

6.50            Sofia. Erefarenheter som psykologistuderande.

7.25            Sanne: villa arbeta med att hjälpa behövande, U-hjälp.

7.50            Lisa: man klarar det mesta om man sätter upp delmål. Successivt.

8.10            Sofia: underliga lärarreaktioner.

Läraren (när Sofia ber honom använda mikrofon): Institutionen? Vill dom kontrollera mig?

9.20            Sanne: kan vara svårt att lära språk. Men – vill man något tillräckligt gärna kan man klara det.

9.46            tecknat: stenålderkvinnan som fångar in den åtrådde

10.10          konf: gitarrspel igen.

10.30          DORA

10.40          Lisa: alla har ansvar för sitt eget liv.

11.35          Berne

11.43          Sofia: När jag började på psykologprogrammet bestämde jag mig för att informera om min hörselnedsättning och mik-behov genast. Annars hade det nog inte gått så bra.

13.25          Konf: gitarr igen

13.40          Lisa: drömresa Australien. Sydamerika.

 

Film 7

0.20            Lisa: fortsatt om resor.

1.00            konf. Söka arbete –hörselnedsättning.

1.27            Sannas dröm: bli radiopratare.

1.36            Anna: öppna krog

1.54            Oskar: rita och måla

2.09            tänker på möjligheter istället för begränsningar

3.00            konf: DORA. Scener ur filmen Reagera eller agera. Skolmiljö.

5.28            konf: DORA för analys i backspegeln.

6.16            sanning och Konsekvens: Anställarnas kommentarer om sökandens beteende.

6.51            den kvinnliga sökanden in intervjusituationen (Hör uppenbarligen ganska dåligt)

8.12            sökandens kommentarer.

8.50            konf: man klarar det

9.20            Sofia: forts om psykologutbildningen.

10.17          RGH överdrivet omvårdande; bara knäppa med fingrarna.

12.05          på universitetet var det lärarna, aldrig studenterna som skapade problem.

testat olika strategier

14.20          konferencier: Inte låta din hörselnedsättning stå i vägen för dina drömmar.