För dig som har nedsatt hörsel!

Har man en hörselskada måste man hela tiden vara beredd att möta nya utmaningar. Ett störande ljud som knappt uppfattas av andra kan göra att du helt missar vad som sägs. Någon som håller för munnen när den pratar eller vänder sig bort gör också att du får svårt att uppfatta orden. Det är jobbigt att hela tiden behöva fråga om eller att vara rädd för att svara "fel" eller helt enkelt inte svara alls.

Hur kan jag utveckla min förmåga att skapa en god kontakt med människor i nya miljöer?

Skulle jag kunna bli säkrare i olika sociala situationer genom att lära mig att använda ett mer pedagogiskt förhållningssätt till ”den andre”? Hur kan jag förklara vad min hörselskada betyder och ge tips och stöd så att min samtalspartner kan underlätta för oss när vi samtalar? Det är frågor som vi arbetar med i den här utbildningen. Är du intresserad av att delta i en utbildning hör av dig till hörselvården,

När du ökar dina kunskaper om din hörselskada och sedan tränar på att handleda andra kommer du att kunna skapa en säkrare samtalssituation.

Det kan verka konstigt att du ska behöva ta ansvar för den andre. Men en sak är viktig att komma ihåg. Det är du som vet hur du bäst kan uppfatta vad som sägs och det är du som kan hjälpa din omgivning i samtalet. Genom att du ökar dina kunskaper om din hörselskada och sedan tränar på att handleda andra kommer du att kunna skapa en säkrare samtalssituation. Du blir "experten"!

Till dig som arbetar i hörselvården eller i skolan!

Programmet Hörselskadade Utvecklar Säker Kommunikation (HUSK) ger dig konkreta verktyg att använda i ditt habiliterings/rehabiliteringsarbete. Programmet är uppdelat på sju/åtta möten och behandlar hur dina patienter/elever kan förhålla sig i olika sociala situationer för att få bättre kontroll över situationen. Varje möte inleds med en kort film och programmet innehåller också andra hjälpmedel som ökar förståelsen och kunskapen hos dina patienter/elever. Programmet är mycket flexibelt och kan användas i sin helhet eller i delar avpassade för situationen.

Är du intresserad av att delta i en ledarutbildning? Hör av dig till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så ger vi besked om nästa utbildningstillfälle.

Till dig inom hörselvården eller skolan som genomgått Studiecirkelledarutbildningen!

Nu finns allt utbildningsmaterial samlat på denna hemsida. Du kan nå det genom att logga in. Hör av dig till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för inloggningsuppgifter.