Membership Level change

You have selected the Säker i samtalet - HUSK Gratiskurs membership level.

Säker i samtalet - HUSK Gratiskurs Har du en hörselnedsättning? Visste du att du kan påverka situationer genom empowerment?! Vill du veta mer om att erövra denna möjliggörande handlingskraft och få kännedom om några strategier och vetenskapliga modeller som underlättar vid kommunikation? Har du frågor och funderingar kring ”Säker i samtalet – HUSK Gratiskurs” hör av dig till johannakylin@gmail.com

The price for membership is

SEK 0.00

Medlemskapet löper ut efter 10 Dagar.

Säker i Samtalet – HUSK Gratiskurs
Account Information Already have an account? Log in here
LEAVE THIS BLANK