Fördjupningar

 

Alla fördjupningar i en playlist

 

 

Vad kan man göra för att underlätta samtalet?

Vad kan man göra för att underlätta samtalet?

 

Doramodellen

 

Bernemodellen

 

Plan - Do - Check - Act

 

Om ljud

Vad är ljud?

 

Buller och brus

 

Olika toner

 

Audiogram

 

Om hörseln och hörselskador

Hur fungerar hörseln?

 

Vad beror en hörselskada på?

 

Problem med hörselskador

 

Hörselnedsättning

 

Hjälpmedel

Hörhjälpmedel

 

Ny teknik underlättar

 

Förhindra hörselskador