Studiematerial

Säker i samtalet

Studiematerialet är tänkt att användas på 8 träffar med tillhörande filmer, modeller och övningar. Dessa hittar du i vänstermenyn på denna sida.

  • Träff 1-  handlar i stor utsträckning om ”den andre”, det vill säga samtalspartnern.
  • Träff 2 - handlar om vad en hörselnedsättning är och hur den påverkar både dig och din
  • samtalspartner.
  • Trätt 3- handlar om vad en hörselnedsättning kan vara och hur den kan påverka vårt vardagsliv.
  • Träff 4- handlar om hur man kan handleda den andra.
  • Träff 5- handlar om en metod som skulle kunna underlätta för dig i samtal med andra.
  • Träff 6- handlar om hur du kan förbereda dig och tänker igenom vilken situation du ska möta.
  • Träff 7- handlar om att du kan genomföra projekt genom att planera > pröva > utföra > utvärdera.
  • Träff 8- handlar om avslutning  och utvärdering av den här utbildningen.

Hämta studiematerialet här >>

 

För handledare

Materialet är ursprungligen tänkt att användas som material i en studiecirkel med unga människor. Men naturligtvis kan man använda det på flera sätt beroende på vilka omständigheter som erbjuds. Vi tror dock att just formen studiecirkel kan vara bra då den ger möjlighet att träffas vid regelbundna möten och deltagarna får möjlighet
att mellan varje träff fundera vidare och också pröva sina nya kunskaper. Alla delar i HUSK-materialet bygger på vetenskaplig grund.

Medicinskt handlar det om att förstå sin hörselnedsättning, vilka behov den medför och vilken organisation som då kan behövas samt att inse vad andra inte vet men behöver veta.

Psykologiskt behandlas aspekter socialpsykologiskt kring olika roller i samspel och hur kommunikation sker, men också individualpsykologiskt genom att beröra det egna valet, vad man känner och hur man tar kontroll i olika situationer.

Pedagogiskt förespråkas en handledande roll grundat på empowerment och självkännedom - att kunna förklara för andra om sin hörselnedsättning. Deltagare får i kursen kunskap om vad ett JAG-budskap är och hur det förmedlas genom att man lär sig en beprövad modell bestående av 6 delmoment som alla bidrar till helheten och en - för det allra mesta - lyckad kommunikation.

Hämta studieledarhäfte/ Användarhandledning här >>