Studiematerial

Säker i samtalet

Studiematerialet är tänkt att användas på 8 träffar med tillhörande filmer, modeller och övningar. Dessa hittar du i vänstermenyn på denna sida.

  • Träff 1-  handlar i stor utsträckning om ”den andre”, det vill säga samtalspartnern.
  • Träff 2 - handlar om vad en hörselnedsättning är och hur den påverkar både dig och din
  • samtalspartner.
  • Trätt 3- handlar om vad en hörselnedsättning kan vara och hur den kan påverka vårt vardagsliv.
  • Träff 4- handlar om hur man kan handleda den andra.
  • Träff 5- handlar om en metod som skulle kunna underlätta för dig i samtal med andra.
  • Träff 6- handlar om hur du kan förbereda dig och tänker igenom vilken situation du ska möta.
  • Träff 7- handlar om att du kan genomföra projekt genom att planera > pröva > utföra > utvärdera.
  • Träff 8- handlar om avslutning  och utvärdering av den här utbildningen.

Hämta studiematerialet här >>

 

För handledare

Materialet är ursprungligen tänkt att användas som material i en studiecirkel med unga människor. Men naturligtvis kan man använda det på flera sätt beroende på vilka omständigheter som erbjuds. Vi tror dock att just formen studiecirkel kan vara bra då den ger möjlighet att träffas vid regelbundna möten och deltagarna får möjlighet
att mellan varje träff fundera vidare och också pröva sina nya kunskaper. 

Hämta studieledarhäfte/ Användarhandledning här >>