Lektion 7 Gratiskursen

Nu har du lärt dig en del om olika sätt att hantera situationer man hamnar i. Inget sätt är egentligen rätt eller fel och det är du som gör ett val från situatuon till situation. Här får du se hur tjejen hanterar samma situation du såg i första avsnittet men på ett annat sätt. Vill du lära dig mer om hur man genom medvetna val och empowerment kan hantera situationer så de blir så bra som möjligt så anmäler du ditt intresse att gå hela kursen HUSK där du får tillgång till fler strategier och modeller (ska de klicka sig till nån typ av intresseanmälan direkt här eller blir det i nästa mail, eller både och?)

Lektion 6 Gratiskursen

Till mail 6: från fliken AGERA-REAGERA, välj film 4 som visar agera offensivt - säger till innan. Använd samma bild som ovan.

 var i grafen

Agera offensivt

 

Lektion 4 Gratiskursen

Till mail 4: från fliken AGERA-REAGERA, välj film 1 som visar reagera defensivt - gör ingenting. Använd samma bild som ovan.

 var i grafen

Reagera defensivt

 

 

Lektion 5 Gratiskursen

Till mail 5: från fliken AGERA-REAGERA, välj film 2 som visar agera defensivt - stör situationen. Använd samma bild som ovan.

var i grafen

Agera defensivt - stör situationen

 

 

Lektion 3 Gratiskursen

Till mail 3: från fliken AGERA-REAGERA, välj film 3 som visar reagera offensivt- när man säger till i efterhand. Använd samma bild som ovan.

var i grafen

Reagera offensivt