Agera - Reagera

Dessa filmer handlar om Erik. Han är hörselskadad och går individualintegrerad. I filmerna kommer du att uppleva situationen genom Eriks ögon och öron. De innehåller fyra korta exempel på hur Erik kan påverka eller låta bli att påverka sina möjligheter att höra i klassrummet.

De fyra exemplen visar på en modell som är bra att känna till när du ska fundera på vad som händer i klassrummet. Modellen är en graf med fyra fält där du kan placera dina egna strategier och kanske lättare förstå hur dom fungerar.

Man kan välja att agera offensivt eller defensivt i en situation.
Man kan också välja att reagera offensivt eller defensivt.

  • Att reagera offensivt innebär att jag handlar först när en problematisk situation uppstått.
  • Att reagera defensivt kan betyda att jag inte gör något alls.
  • Att agera defensivt innebär att jag stör situationen på något sätt.
  • Att agera offensivt innebär att jag förbereder mig och handlar innan det har uppstått ett problem.

var i grafen 

Presentation av filmerna

 

 Film 1-4

 Förslag >>

 Förslag >>

 Förslag >>

 Förslag >>

 

Diskussionunderlag- Bra eller dåligt?

 Titta på filmen. Utifrån vad du lärt dig, diskutera vad som är bra och vad som är dåligt.